main image

Küldetés

Az Abacus Hotel Zrt. küldetése, hogy saját és cégcsoportjának eszközeivel, szaktudásával és kreativitásával tevékenyen hozzájáruljon a magyarországi vendéglátás- és szállodaipar fejlődéséhez.

 

E törekvés meghatározó eleme, hogy a társaság magas színvonalú, versenyképes, a piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó szolgáltatásokkal érje el lakossági és vállalati ügyfeleinek megelégedését, különös figyelmet fordítva a személyességre és a szolgáltatás magas színvonalára. A fenti célok érdekében az Abacus Hotel Zrt. kezdeményező szerepet kíván felvállalni a komplex szállodai és vendéglátás szolgáltatások piacán, kiemelt szerepet adva a tudás és az elme teremtette egyedi megoldásoknak, a technológiai fejlődésben rejlő piaci lehetőségek és szinergiák kiaknázásának.
 
A küldetés értelmében a vállalati filozófiánk központi eleme a fejlődés és a növekedés:  a brand tagjainak egyre növekvő köre, a folyamatos fejlődést piacorientált üzletpolitikával, a szolgáltatások magas szintű minőségével és a választék bővítésével kívánjuk elősegíteni. Az Abacus értékrendjét, belső normarendszerét az elkötelezettség, a tudás, a szakértelem és a felelősségérzet határozza meg a működés külső és belső érintettjeinek irányába.

Cégünk a Talentis Group tagja.